Kolackarna.eu

Společenský prospěch

Více než 30% zaměstnanců Koláčkárny U Salvátora jsou osoby znevýhodněné na trhu práce.

Koláčkárna U Salvátora zvyšuje kulturní život v městečku v Jablonném v Podještědí tím, že vedle své podnikatelské činnosti pořádá kroužky vaření a relaxační tvořivé večery.

Principy sociálního podnikání
Koláčkárna U Salvátora

Sociální prospěch

Koláčkárna u Salvátora zaměstnává více než 30% zaměstnanců osoby znevýhodněné na trhu práce.

Abychom tuto práci mohli všichni dobře vykonávat, přizpůsobili jsme pracovní prostředí a vytvořili kratší pracovní úvazky.

Do prodeje i výroby je intenzivně zapojeno znevýhodněné vedení firmy.

Do strategie prodeje jsou zapojování všichni zaměstnanci sociálního podniku pomocí pravidelných porad nad rozvojem firmy.

Podnik zajišťuje dlouhodobé vzdělávání a individuální rozvoj pracovních kompetencí svých zaměstnanců.

Ekonomický prospěch

Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli. Koláčkárna U Salvátora je nezávisle fungující firma, nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.

Společnost reinvestuje minimálně 51% ze zisku ročně do svého rozvoje, rozvoje lokality a rozvoje zaměstnanců.

Tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech podniku tvoří přes 30%.

Environmentální prospěch

Sociální podnik má formulované zásady environmentálně šetrné výroby, provozování provozovny a nakládání s odpady. Provoz podniku se bude těmito zásadami řídit, aby co nejméně škodil životnímu prostředí. Všechny spotřebiče budou energetické třídy A+++, bio odpad je kompostován a využit na zahrádce provozovny Koláčkárny. Pro prodej výrobků koláčků a čajového pečiva bude používáno co nejméně obalů, případně budou používány recyklované ekologické obaly.

Místní prospěch

Sociální podnik poskytuje přednostně služby v regionu a podporuje rozvoj místní ekonomiky.

Sociální podnik zaměstnává přednostně obyvatele z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

Sociální podnik spolupracuje přednostně s lokálními aktéry trhu z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje: obcemi, městy, úřady, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi.

Provoz Koláčkárny a posezení v kavárně Koláčkárny přispívá na hlavním náměstí v Jablonném v Podještědí ke zlepšení služeb pro rozvoj turistického ruchu.

Naše projekty

Koláčkárna u Salvátora byla zřízena v rámci projektu Koláčkárna u Salvátora, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009884, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cílem projektu je vznik nového integračního sociálního podniku Koláčkárna u Salvátora, OSVČ Ivana Hollanová, zdravotně znevýhodněné osoby, a jeho dlouhodobá ekonomická stabilizace. Novou podnikatelskou aktivitou sociálního podniku je prodej koláčků a provoz Koláčkárny, kavárenského zařízení na náměstí v Jablonném v Podještědí a s ním spojené vytvoření 4 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné osoby. Noví zaměstnanci budou pracovat v prostředí rovných příležitostí.

 

Očekávané výsledky projektu

  • Jako provoz kavárenského typu se budeme intenzivně věnovat našim zaměstnancům a vytvářet příjemné pracovní prostředí.
  • Budeme veřejnost seznamovat s principy sociálního podnikání.
  • Na náměstí v Jablonném v Podještědí poskytujeme funkční a příjemné posezení s kvalitními službami. Nabízíme sladké zboží pro děti a turisty a denní menu v podobě hlavního jídla.
  • Budeme dbát na to, aby se naši zákazníci u nás cítili dobře a byli vždy včas obslouženi.
  • Zadní vchod do zahrady bude uzpůsoben pro bezpečné odložení kol, neboť hlavní skupinou turistů jsou cykloturisté.